Okoljska strategija skupine Brother

Izvajanje aktivnosti za doseganje trajnostne družbe pod sloganom "Brother Earth"

V skladu z Globalno listino skupine Brother (Global Charter) se je skupina Brother zavezala pomagati doseči trajnostni razvoj družbe z aktivnim in nenehnim upoštevanjem vpliva vseh vidikov svojih dejavnosti na okolje s ciljem doseči rast skupine. Skupina Brother je izoblikovala tudi lastno okoljsko politiko (The Brother Group Environmental Policy), da bi tako postala skupina podjetij, ki zagotavljajo ekološko ozaveščene izdelke, kjer je vpliv na okolje upoštevan v celotnem življenjskem ciklu izdelka in kjer so zaposleni po vsem svetu spodbujani, da se vključijo v ohranjanje globalnega okolja.

Za povečanje prizadevanj v okviru Globalne listine in Okoljske politike je skupina Brother oblikovala logotip "Brother Earth" in slogan, ki simbolizira okoljske dejavnosti skupine z enotnim sporočilom "Delamo z vami za boljše okolje." Poleg tega je Okoljski akcijski načrt skupine Brother 2018 (2016-2018) nov srednjeročni okoljski akcijski načrt, že osmi po vrsti od prvega (prostovoljnega), oblikovanega leta 1993. Nadgrajeval naj bi temelje prejšnjega okoljskega dela in zastavil ambiciozne cilje.

Pod sloganom Brother Earth se bodo vsi zaposleni vse bolj osredotočali na ekološko ozaveščena prizadevanja v vseh naših poslovnih dejavnostih, ki pomagajo graditi trajnostno družbo.

Okoljska politika skupine Brother in njena vloga v okoljskih dejavnostih

Okoljska politika skupine Brother temelji na Globalni listini skupine Brother in povzema specifične koncepte okoljskih dejavnosti. Ker predstavlja enotno okoljsko politiko za celotno skupino, Brother razvija dejavnosti za varstvo okolja globalno s ciljem zagotoviti nove vrednosti, ne samo prek zmogljivosti in kakovosti izdelkov, ampak tudi glede okolja.

Osnovna filozofija

Skupina Brother mora pozitivno in neprekinjeno delovati v smeri zmanjšanja vpliva na okolje na vseh področjih svojega poslovanja, tako da lahko družba doseže trajnostni razvoj.

Osnovna okoljska politika

Skrb za okolje je temelj vseh dejanj. Varnost in vpliv na okolje morata biti glavni vodili v vsaki fazi življenjskega cikla izdelka – od oblikovanja, razvoja, proizvodnje, uporabe in odlaganja do ponovne uporabe in recikliranja.