Ichiro Sasaki – izvršni direktor in predsednik uprave Brother Industries Ltd Japonska – portret v poslovni obleki in s kravato, v ozadju zelenje

Sporočilo predsednika uprave o vrednotah in filozofiji skupine Brother

Doseganje trajnostne družbe 


Skupina Brother že več kot 100 let ponuja številne izdelke kot odgovor na spreminjajoče se potrebe kupcev in družbe. Naše poslanstvo je nenehno zagotavljanje 'vrhunske vrednosti', da bi zadostili potrebam kupcev in družbe.

Globalna skupnost se z različnimi ukrepi glede podnebnih sprememb vztrajno preobraža v družbo brez ogljika. Prizadeva si, da bi dosegli trajnostno družbo z zmanjšanjem vpliva na globalno okolje in hkrati ohranili gospodarsko rast. Vzpostavljeni so bili mednarodni okviri, kot so cilji trajnostnega razvoja (SDG) in pariški sporazum (mednarodni sporazum za blaženje podnebnih sprememb), oblikovana pa je vizija Osaka Blue Ocean.*
 
Skupina Brother se zaveda nujnosti takšnih ukrepov glede mednarodnih okoljskih težav, pa tudi pomena obravnave vidikov ESG (okoljski, socialni in upravljavski vidiki) za trajnostno rast.

 

Krepitev dejavnosti, ki temeljijo na Okoljski viziji skupine Brother 2050

Okoljski, družbeni in gospodarski sistemi so doživeli korenite spremembe, močno pa se je spremenilo tudi socialno okolje. V tem kontekstu je bila marca 2018 oblikovana Okoljska vizija skupine Brother 2050, in sicer z namenom, da bi prispevali k reševanju družbenih težav, kot so podnebne spremembe, in oblikovali trajnostno družbo v skladu z okoljsko politiko skupine Brother.

Na podlagi te okoljske vizije bo skupina Brother okrepila svoje dejavnosti, povezane z 'zmanjševanjem emisij CO2', 'kroženjem virov' in 'ohranjanjem biotske raznovrstnosti'. Zlasti glede zmanjšanja emisij CO2 v celotni skupini Brother (področje uporabe 1 in 2) so bili doseženi dobri rezultati z nadaljevanjem dejavnosti varčevanja z energijo in spreminjanjem materialov, ki se uporabljajo v proizvodnih obratih zunaj Japonske. 28-odstotno znižanje je bilo doseženo glede na cilj FY2050, ki se nanaša na 30-odstotno znižanje od leta 2015 naprej. Skupina Brother bo sprožila nove pobude, kot je recikliranje virov v vrednostni verigi, z izboljšanjem sistema in nenehnim spodbujanjem dejavnosti.


Zavezanost k aktivnim in stalnim prizadevanjem za pospešitev okoljskih dejavnosti

V Globalni listini skupine Brother, ki zagotavlja temelje za vse dejavnosti, se skupina Brother zavezuje, da bo pomagala družbi pri doseganju trajnostnega razvoja z aktivnim in nenehnim upoštevanjem vplivov vseh vidikov svojega delovanja na okolje. Pod sloganom 'Brother Earth' skupaj z delničarji pospešuje okoljske dejavnosti, ki temeljijo na enotnem sporočilu 'Delamo z vami za boljše okolje'.

 

Pridobivanje zaupanja javnosti

Skupina Brother meni, da je vprašanja kupcev mogoče rešiti z izpolnjevanjem zahtev in standardov, ki jih določajo okoljske oznake v posameznih državah. V ta namen si skupina Brother močno prizadeva za razvoj okolju prijaznih izdelkov, ki nam omogočajo reševanje družbenih vprašanj in pridobivanje zaupanje kupcev.
Verjamem, da bi se moral vsak zaposleni v skupini Brother zavedati, da socialno povpraševanje odraža potrebe kupcev in prek podjetja ustvarja izdelke in storitve, ki delujejo kot 'ojačevalci'. Kot direktor bom storil vse, da se to zgodi in da pridobimo dolgoročno zaupanje družbe.

Ichiro Sasaki
Izvršni direktor in predsednik uprave
Brother Industries, Ltd.
September 2019

*Svetovna vizija, predstavljena leta 2019 na vrhu skupine G20 v Osaki glede prizadevanj za globalno gospodarsko stabilnost in rast. Cilj vizije je zmanjšati dodatno onesnaževanje z morskimi plastičnimi odpadki na nič do leta 2050.

šola-otroci-vrednote-filozofija

Družbena in etična politika

Brother je ponosen na svoje poštene in ugledne delovne prakse, ki temeljijo na zaupanju in integriteti. Naša etična politika in interna Globalna listina skupine Brother upravljata naše odnose z zainteresiranimi stranmi, da bi si zagotovili globalno usklajenost naših odločitev, dejanj in vedenja ter se držali svojega načela "Na vaši strani" pri vsem, kar počnemo.

Preberite celo Družbeno in etično izjavo

Okolje-politika-o-zasebnosti-čolni-reka

Okoljska politika

Brother si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv na okolje in povečati trajnost poslovanja. Vpliv na okolje je upoštevan v vsaki fazi življenjskega cikla izdelka, od zasnove, razvoja in proizvodnje do uporabe, odlaganja in recikliranja.

Preberite celo Okoljsko politiko