1. Home Brother
 2. Pogoji in določila

SKRBNO PREBERITE TE POGOJE PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA
 
KAJ JE V TEH POGOJIH?

Ti pogoji vam podajajo pravila za uporabo našega spletnega mesta www.brother.si (v nadaljevanju: naše spletno mesto). 

KDO SMO IN KAKO VZPOSTAVITI STIK Z NAMI

www.brother.si je spletno mesto, ki ga upravlja Brother Central and Eastern Europe GmbH (v nadaljevanju: mi). Registrirani smo na Dunaju v Avstriji pod številko družbe 31757b, svoj sedež pa imamo na naslovu Pfarrgasse 58, 1230 Dunaj. Naš glavni naslov poslovanja za Slovenijo je Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana - Šentvid. Naša številka DDV je ATU15068708. Smo družba z omejeno odgovornostjo. Če želite vzpostaviti stik z nami, pošljite e-pošto na privacy@brother-cee.com ali pokličite našo službo za pomoč strankam na +386 30 600 474.

Z UPORABO NAŠEGA SPLETNEGA MESTA SPREJEMATE TE POGOJE

Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da jih boste upoštevali. Če se ne strinjate s temi pogoji, ne smete uporabljati našega spletnega mesta. Priporočamo, da natisnete kopijo teh pogojev za prihodnjo uporabo.

ZA VAS LAHKO VELJAJO TUDI DRUGI POGOJI

Ti pogoji uporabe se nanašajo na naslednje dodatne pogoje, ki prav tako veljajo za vašo uporabo našega spletnega mesta:

 • Naš Pravilnik o zasebnosti https://www.brother.si/privacy-policy, ki določa pogoje, na podlagi katerih obdelujemo osebne podatke, ki jih zberemo od vas oziroma jih vi posredujete nam. Z uporabo tega spletnega mesta soglašate s takšno obdelavo in jamčite, da so vsi podatki, ki jih posredujete, pravilni.
 • Naša Politika o piškotkih https://www.brother.si/about-brother/cookie-policy, ki podaja informacije o piškotkih na našem spletnem mestu.

TE POGOJE LAHKO SPREMENIMO

Te pogoje občasno dopolnimo. Vsakič ko želite uporabiti naše spletno mesto, preverite te pogoje, da zagotovite, da razumete pogoje, ki takrat veljajo. Ti pogoji so bili nazadnje posodobljeni dne 04.01.2018, ko smo spremenili določbe https://www.brother.si/terms-and-conditions.

NAŠE SPLETNO MESTO LAHKO SPREMENIMO

Naše spletno lahko občasno posodobimo in spremenimo, da odraža spremembe naših izdelkov, potreb naših uporabnikov in naših poslovnih prioritet.

NAŠE SPLETNO MESTO LAHKO ZAČASNO ALI TRAJNO UKINEMO

Naše spletno mesto je na voljo brezplačno. Ne jamčimo, da bo naše spletno mesto ali katera koli vsebina na njem na voljo vedno ali neprekinjeno. Razpoložljivost vsega spletnega mesta ali njegovega katerega koli dela lahko začasno ali trajno ukinemo ali omejimo zaradi poslovnih in operativnih razlogov. O vsaki začasni ali trajni ukinitvi vas bomo poskusili obvestiti v primernem času.
 
Prav tako ste dolžni zagotoviti, da so vse osebe, ki obiskujejo naše spletno mesto prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji uporabe in drugimi veljavnimi pogoji ter da jih upoštevajo.

NAŠE SPLETNO MESTO JE ZA UPORABNIKE V SLOVENIJI

Naše spletno mesto je namenjeno ljudem, ki prebivajo v Sloveniji. Ne izjavljamo, da je vsebina, ki je na voljo na našem spletnem mestu ali prek njega, primerna za uporabo oziroma na voljo na drugih lokacijah.

SKRBETI MORATE ZA VARNOST PODATKOV O SVOJEM RAČUNU

Če izberete oziroma prejmete identifikacijsko kodo uporabnika, geslo ali kateri koli drug podatek v okviru naših varnostnih postopkov, morate te podatke obravnavati kot zaupne. Ne smete jih razkriti tretjim osebam.
 
Imamo pravico, da kadar koli onemogočimo katero koli identifikacijsko kodo uporabnika ali geslo, ne glede na to, ali ga izberete sami ali vam ga dodelimo mi, če vam ni uspelo zagotoviti skladnosti s katerim koli od določil teh pogojev uporabe.
 
Če veste ali sumite, da kdor koli razen vas pozna vašo identifikacijsko kodo uporabnika ali geslo, nas morate takoj obvestiti na: privacy@brother-cee.com

KAKO LAHKO UPORABLJATE GRADIVO NA NAŠEM SPLETNEM MESTU

Smo imetnik licence in lastnik pravic intelektualne lastnine na našem spletnem mestu in gradiv, objavljenih na njem. Ta dela so zaščitena z zakoni in sporazumi o avtorskih pravicah po vsem svetu. Vse takšne pravice so pridržane.
 
Natisnete lahko eno kopijo in prenesete izvlečke strani z našega spletnega mesta za vašo osebno uporabo ter opozorite druge v vaši organizaciji na vsebino, objavljeno na našem spletnem mestu.
 
Na noben način ne smete spreminjati papirnih ali digitalnih kopij gradiv, ki ste jih natisnili ali na kakršen koli način prenesli, in ne smete uporabljati nobenih ilustracij, fotografij, videoposnetkov ali avdioposnetkov oziroma grafičnih podob ločeno od spremnega besedila.
 
Naš status (in status vseh identificiranih avtorjev, ki so prispevali) kot avtorjev vsebine na našem spletnem mestu je treba vedno prepoznati.
 
Nobenega dela vsebine na našem spletnem mestu ne smete uporabljati za komercialne namene, ne da bi od nas ali naših dajalcev licenc pridobili licenco za tovrstno dejavnost.
 
Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del našega spletnega mesta na način, ki predstavlja kršitev teh pogojev uporabe, vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj preneha, vi pa morate po naši presoji vrniti oziroma uničiti vse kopije gradiv, ki ste jih izdelali.

NE ZANAŠAJTE SE NA INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU

Vsebina na našem spletnem mestu je namenjena le splošnemu informiranju. Ni mišljena kot nasvet, na katerega bi se morali zanašati. Preden na podlagi vsebine na našem spletnem mestu sprejmete kakršen koli ukrep ali se ga vzdržite, se morate posvetovati s strokovnjakom oziroma specialistom.
 
Čeprav si v razumni meri prizadevamo posodabljati podatke na našem spletnem mestu, ne dajemo nikakršnih izrecnih ali nakazanih izjav ali garancij, da je vsebina na našem spletnem mestu pravilna, celovita ali posodobljena.

NISMO ODGOVORNI ZA SPLETNA MESTA, DO KATERIH VODIJO POVEZAVE Z NAŠEGA SPLETNEGA MESTA

Če naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotovijo tretje osebe, so te povezave zagotovljene samo za vašo informacijo. Takšnih povezav se ne sme tolmačiti kot naše odobravanje teh povezanih spletnih mest ali informacij, ki jih lahko pridobite z njih.
 
Nobenega nadzora nimamo nad vsebinami teh spletnih mest ali virov.

UPORABNIŠKO USTVARJENA VSEBINA NI ODOBRENA Z NAŠE STRANI

To spletno mesto lahko vključuje podatke in gradiva, ki jih naložijo drugi uporabniki spletnega mesta, tudi na oglasne deske in v klepetalnice. Te informacije in gradiva niso preverjena z naše strani. Stališča, ki jih izražajo drugi uporabniki na našem spletnem mestu, ne predstavljajo naših stališč ali vrednot.
 
Če se želite pritožiti glede informacij in gradiv, ki jih naložijo drugi uporabniki, vzpostavite stik z nami na: privacy@brother-cee.com.

NAŠA ODGOVORNOST ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI JO UTRPITE 

Ne glede na to ali ste zasebni ali poslovni uporabnik:

 • Na noben način ne izključujemo ali omejujemo naše odgovornosti do vas, kjer bi bilo tako ravnanje nezakonito. To vključuje odgovornost za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih, zastopnikov ali podizvajalcev, ter za goljufijo ali goljufivo zavajanje.
 • Različne omejitve in izključitve odgovornosti bodo veljale za odgovornost, ki je posledica dobave kakršnih koli izdelkov vam, kar bo določeno v naših pogojih dobave na naslovu https://www.brother.si/terms-and-conditions.

Če ste poslovni uporabnik:

 • Izključujemo vse nakazane pogoje, garancije, izjave ali druga določila, ki se lahko nanašajo na naše spletno mesto ali vsebino na njem.
 • Ne prevzemamo nobene odgovornosti do vas za izgubo ali škodo, bodisi na podlagi pogodbe, nedopustnega ravnanja (vključno z malomarnostjo), kršitve zakonske dolžnosti ali kako drugače, četudi jo je mogoče predvideti, izhaja pa iz ali v povezavi z:
 1. uporabo ali nezmožnostjo uporabe našega spletnega mesta ali
 2. uporabo katere koli vsebine, prikazane na našem spletnem mestu, ali zanašanjem nanjo.
 • Zlasti ne prevzemamo odgovornosti za:
 1. izgubo dobička, prodaje, poslovanja ali prihodkov;
 2. prekinitev poslovanja;
 3. izgubo pričakovanih prihrankov;
 4. izgubo poslovne priložnosti ali ugleda ali
 5. kakršno koli posredno ali posledično izgubo ali škodo.

Če ste zasebni uporabnik:

 • Upoštevajte, da je naše spletno mesto namenjeno le za domačo in zasebno uporabo. Strinjate se, da našega spletnega mesta ne boste uporabljali za nikakršne komercialne ali poslovne namene, mi pa ne prevzemamo nobene odgovornosti do vas za kakršno koli izgubo dobička, izgubo poslovanja, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.
 • Če poškodovana digitalna vsebina, ki smo jo zagotovili, poškoduje napravo ali digitalno vsebino, ki pripada vam, to pa je posledica naše neuporabe razumne skrbnosti in usposobljenosti, bomo bodisi popravili škodo ali pa vam izplačali odškodnino. [Vendar pa ne bomo odgovorni za škodo, ki bi jo vi sami lahko preprečili, če bi upoštevali naš nasvet o uporabi posodobitve, ki vam je bila ponujena brezplačno, oziroma za škodo, ki ste jo povzročili, ker niste pravilno sledili navodilom za namestitev oziroma niste zagotovili minimalnih sistemskih zahtev, ki smo jih vam svetovali.]

NISMO ODGOVORNI ZA VIRUSE, VI PA JIH NE SMETE VNAŠATI

Ne zagotavljamo, da bo naše spletno mesto varno ali brez hroščev in virusov.
 
Sami ste odgovorni za konfiguriranje vaše informacijske tehnologije, računalniških programov in okolja za dostop do našega spletnega mesta. Uporabljati morate svojo lastno programsko opremo za zaščito pred virusi.
 
Našega spletnega mesta ne smete zlorabiti z zavestnim vnašanjem virusov, trojanskih konj, črvov, logičnih bomb ali drugega gradiva, ki je zlonamerno ali tehnološko škodljivo. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, ali strežnikov, računalnikov ali zbirk podatkov, povezanih z našim spletnim mestom. Našega spletnega mesta ne smete napasti z napadom z ohromitvijo storitve ali z napadom s porazdeljeno ohromitvijo storitve. S kršitvijo te določbe bi storili kaznivo dejanje po zakonu o zlorabi računalniške opreme (Computer Misuse Act 1990). Vsako takšno kršitev bomo prijavili ustreznim organom pregona, s katerimi bomo sodelovali tako, da jim bomo razkrili vašo identiteto. V primeru takšne kršitve bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj ukinjena.

PRAVILA O USTVARJANJU POVEZAV DO NAŠEGA SPLETNEGA MESTA

Povezavo do naše domače strani lahko ustvarite, če to storite na način, ki je pošten in zakonit, ter če to ne škoduje našemu ugledu oziroma ga ne izkorišča.
 
Povezave ne smete vzpostaviti na način, ki bi namigoval na kakršno koli obliko povezovanja, odobravanja ali podpiranja z naše strani, kjer tega ni. Povezave do našega spletnega mesta ne smete vzpostaviti na nobenem spletnem mestu, ki ni v vaši lasti.
 
Naše spletno mesto ne sme biti uokvirjeno na nobenem drugem spletnem mestu, niti ne smete ustvariti povezave do nobenega drugega dela našega spletnega mesta, razen do domače strani.
 
Pridržujemo si pravico, da brez obvestila prekličemo dovoljenje za vzpostavitev povezave.
 
Spletno mesto, na katerem ustvarite povezavo, mora biti v vseh vidikih skladno s standardi vsebine, določenimi v naših Pogojih uporabe spletnega mesta https://www.brother.si/terms-and-conditions.
 
Če želite ustvariti povezavo do vsebine na našem spletnem mestu, razen do tiste, ki je določena zgoraj, oziroma jo želite kakor koli uporabiti, pišite na: privacy@brother-cee.com.

ZAKONI KATERE DRŽAVE VELJAJO PRI MOREBITNIH SPORIH?

Če ste zasebni uporabnik, upoštevajte, da te pogoje uporabe, njihov predmet in njihovo oblikovanje ureja pravo vaše države prebivališča. Vi in mi se oboji strinjamo, da bo imelo sodišče v Sloveniji izključno pristojnost.
 
Če ste podjetje, upoštevajte, da te pogoje uporabe, njihov predmet in njihovo oblikovanje (in vse nepogodbene spore ali zahtevke) ureja gospodarsko pravo Slovenije. Oboji se strinjamo, da bo imelo sodišče v Sloveniji izključno pristojnost.

NAŠE BLAGOVNE ZNAMKE SO REGISTRIRANE

Ime in logotip družbe Brother sta registrirani blagovni znamki po vsej Evropi. Ne smete jih uporabljati brez našega soglasja.