1. Home Brother
  2. Izjava proti suženjstvu

Izjava proti suženjstvu in trgovini z ljudmi

Brother International Europe Ltd. Je zavezan ohranjanju in izboljšanju praks za boj proti suženjstvu in trgovini z ljudmi.

Pregled podjetja

Smo evropski sedež skupine Brother, ki prodaja tiskalniško opremo za dom in pisarno ter poslovne rešitve, naše glavno matično podjetje pa je Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd., svetovni proizvajalec elektronike in električne opreme s sedežem na Japonskem.

Naša načela in politike

Zavedamo se, da je vloga korporacij postala bolj pomembna pri doseganju trajnostne družbe. Skupina Brother je sprejela „načela družbene odgovornosti“ („načela“), da bi javno izrazila, kako izpolnjujemo svoje družbene in etične dolžnosti. Načela vključujejo naše zaveze spoštovanju temeljnih človekovih pravic z zagotavljanjem poštenih delovnih pogojev in prepovedjo prisilnega dela, dela otrok in drugih nezakonitih delovnih praks. Za zagotovitev doslednega izvajanja mora vsako podjetje skupine Brother vzpostaviti sistem prijavljanja nepravilnosti in spodbujati zaposlene, da prijavijo kakršno koli kršitev načel ali drugih lokalnih zakonov ali predpisov. Za več informacij o Brotherjevih načelih in politikah si oglejte:

Skrbni pregled delovnih procesov glede preprečevanja suženjstva in trgovine z ljudmi

Trenutno pregledujemo svoje sisteme, da bi prepoznali in ocenili morebitna področja tveganja v naših dobavnih verigah ter na podlagi naše ocene vzpostavili ali okrepili naše sisteme za:

  • zmanjšanje tveganja suženjstva in trgovine z ljudmi v naših dobavnih verigah,
  • spremljanje morebitnih področij tveganja v naših dobavnih verigah,
  • zaščito žvižgačev.

Načrtujemo sprejetje pristopa k skrbnemu pregledu, ki temelji na tveganju, in dajanje prednosti prizadevanjem in virom, ki temeljijo na možni ravni tveganj v naših dobavnih verigah. Pri ocenjevanju ravni tveganj lahko upoštevamo dejavnike, kot so geografska območja in narava poslovanja. V naših dobavnih verigah se trenutno osredotočamo na skrbni pregled poslovanja pri nabavnih dejavnostih, saj prihajajo surovine in deli od tretjih dobaviteljih iz različnih državah. Še naprej bomo prepoznavali in ocenjevali druga možna področja tveganj ter sprejemali ustrezne ukrepe za boj proti njim.

Spoštovanje naših vrednot s strani dobaviteljev

Ničelna stopnja toleriranja suženjstva in trgovine z ljudmi. Vzpostavili smo sistem preverjanja skladnosti, ki se osredotoča na naše dobavitelje surovin in delov, da zagotovimo, da spoštujejo naše vrednote. Sistem vključuje samoocenjevalne vprašalnike in pogodbena jamstva, ki od dobaviteljev zahtevajo skladnost z našimi načeli družbene odgovornosti in nabavnimi standardi družbeno odgovornega podjetja. Če nismo zadovoljni s prejetimi odgovori na vprašalnik, lahko od dobaviteljev zahtevamo, da podrobno pojasnijo svoje odgovore in/ali predložijo akcijski načrt za izboljšanje.

Usposabljanje

Da bi zagotovili visoko raven razumevanja tveganj sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi v naših dobavnih verigah in poslovanju, izvajamo usposabljanje za naše osebje.

Naša učinkovitost v boju proti suženjstvu in trgovini z ljudmi

Prizadevamo si zagotoviti, da ne prispevamo k suženjstvu in trgovini z ljudmi ali drugim škodljivim vplivom na človekove pravice prek naših dobavnih verig. Vključiti nameravamo le tiste dobavitelje, ki so v skladu z našimi vrednotami in načeli družbene odgovornosti. V primeru, da dobavitelji ne zagotovijo prenehanja ali preprečevanja suženjstva in trgovine z ljudmi ali drugih škodljivih vplivov na človekove pravice, bomo razmislili o prekinitvi naših poslovnih odnosov s temi dobavitelji.

Nadaljnji koraki

Za boj proti suženjstvu in trgovini z ljudmi nameravamo sprejeti naslednje ukrepe:

  • Od naših prvovrstnih dobaviteljev bomo zahtevali, da izpolnijo vprašalnik za preprečevanje suženjstva, ki nam bo pomagal pri oceni tveganja na vsakem področju našega poslovanja.
  • V naše kupoprodajne in storitvene pogodbe bomo dodali pogodbene določbe, ki od dobaviteljev zahtevajo, da zagotovijo, da se suženjstvo ne izvaja v nobenem delu dobaviteljevi dejavnosti in da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotovitev, da bo tako tudi ostalo.

Ta izjava je podana v skladu s členom 54(1) Zakona o sodobnem suženjstvu iz leta 2015 (zakon britanskega parlamenta) in predstavlja našo izjavo proti suženjstvu in trgovini z ljudmi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. marca 2016.

Yuichi Tada, generalni direktor
Brother International Europe Ltd
5. septembra 2016