1. Home Brother
  2. O podjetju Brother
  3. Okolje in trajnost
  4. Izdelek in skladnost

Življenjski cikel izdelka

 

Naprave Brother, zasnovane na Japonskem, prinašajo tehnologijo varčevanja z energijo in zagotovilo, da so v skladu s potrebnimi evropskimi zakoni in uredbami.
Proizvodnja poteka v naših proizvodnih obratih v Aziji, kjer je osrednja pozornost namenjena zmanjševanju porabe energije, izpusta CO2 in količine odpadkov. 
Naši izdelki so zapakirani minimalno, a varno v reciklirane materiale za zmanjševanje količine odpadkov.
Različne kategorije izdelkov, kot so tiskalniki, skenerji in tiskalniki nalepk, so distribuirani skupaj za čim večjo izkoriščenost kapacitete prevoza in čim manjši izpust CO2.
Našim napravam so dodane funkcije za varčevanje z energijo, papirjem, tonerji in črnilom: od samodejnega obojestranskega tiskanja do načina globokega spanja.
Naprave, kartuše, tonerji in embalaža Brother se zbirajo in reciklirajo brezplačno v podporo dobrodelni organizaciji za zaustavitev uničevanja pragozdov Cool Earth.

Certifikati, izjave in uredbe

ISO 14064

Sedež podjetja Brother na Japonskem ima akreditacijo za ISO 14064, ki določa načela in zahteve za količinsko opredelitev in poročanje o emisijah toplogrednih plinov (GHG). Podrobnosti o naših emisijah najdete na globalni spletni strani podjetja Brother.

https://global.brother/en/eco/facility/co2

ISO ali Mednarodna organizacija za standardizacijo je največji razvijalec standardov na svetu, da bi tako industrija postala učinkovitejša in uspešnejša.

V podjetju Brother verjamemo, da je akreditacija ISO 14001 za okoljsko upravljanje dokaz naše zavezanosti k zmanjšanju vpliva na okolje.

Leta 2015 je bil standard posodobljen z namenom doseči dobre prakse glede varovanja okolja na vseh področjih poslovanja. Vse lokalne pisarne Brother so skladne s standardom ISO 14001: 2015 od septembra 2018.

 

ISO 14001 certifikat

REACH je uredba EU, ki se nanaša na registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. Njen cilj je izboljšati varovanje zdravja in okolja z uredbami za vsa evropska podjetja.

Kot odgovorno in okoljsko ozaveščeno podjetje Brother izpolnjuje uredbe REACH z zbiranjem podatkov o lastnostih kemičnih snovi in registracijo snovi, ki se uporabljajo v naših izdelkih z upoštevanjem rokov, ki jih določa REACH.

Uredba REACH za kemikalije

Vsakemu izdelku Brother je priložena Izjava o skladnosti, ki dokazuje, da izpolnjuje ustrezne zahteve iz vseh veljavnih direktiv. Izjava mora biti izdana s strani proizvajalca.

Opomba: Izjava RoHS je zdaj vključena v to Izjavo o skladnosti.

Kot okoljsko odgovorno podjetje smo v skladu z evropsko zakonodajo s področja ravnanja z odpadki: Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), Uredbo o baterijah in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 

Sledeč uredbo OEEO so naprave Brother izdelane iz recikliranih in predelanih materialov, zato smo vzpostavili sistem zbiranja odpadne opreme ob koncu življenjske dobe.

Uredba o baterijah skuša zmanjšati okoljske grožnje, ki jih povzročajo baterije in povečanje stopnje recikliranja. Posledično vse naše evropske poslovalnice skrbijo za ustrezno ravnanje glede obnavljanja in recikliranja baterij.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se osredotoča na štiri področja ravnanja z odpadki: preprečevanje, ponovna uporaba, recikliranje in obnovitev. V skladu s to uredbo skrbimo, da je naša embalaža čim bolj učinkovita in okolju prijazna.

Uredba o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki rabijo energijo, je del evropske zakonodaje, ki določa ekološke zahteve za izdelke, ki rabijo energijo. Njen cilj je izboljšati energetsko učinkovitost in zmanjšati negativne vplive na okolje pri načrtovanju in razvoju izdelka. Ker so naši izdelki v skladu z zakonodajo, je Brother član EuroVAprint-a, združenja proizvajalcev opreme za obdelovanje slik, ki so podpisali prostovoljni industrijski sporazum za nenehno izboljševanje porabe energije v industriji.
List-pogled-od blizu-izdelek-usklajenost

Okoljski certifikati

Ponosni smo, da smo prejeli številne okoljske certifikate. Izvedite več.

Varnostni tehnični listi

Zahtevajte naše varnostne tehnične liste prek naše posebne spletne strani.

Poglejte vse