BT-5000Y

Rumena plastenka s črnilom

Rumena plastenka s črnilom za približno 5.000 strani

  • Plastenka s črnilom za približno 5.000 strani