1. Home Brother
 2. Podpora
 3. Informacije o garanciji
 4. Garancijski pogoji in internetna registracija

1) Pogoji

Zahteve za garancijske storitve vključujejo pogoj, da vse vzdrževanje in servisiranje, kot je opisano v Navodilih za uporabo določenega izdelka, izpolnjuje pooblaščen servis - delavnice pooblaščenega servisnega partnerja Brother. Poleg tega je treba upoštevati vse nasvete v navodilih za uporabo, zlasti v zvezi s pravilnim delovanjem izdelka. Nadalje mora izdelek vedno uporabljati originalen potrošni material Brother. V nasprotnem primeru to lahko predstavlja izključitev garancijskega zahtevka.

2) Registracija

Registrirajte svoj izdelek Brother v roku 60 dni od datuma nakupa na spletni strani https://www.brother.si/support/warranty, da si zagotovite razširjeno garancijo z dveh na tri leta od dneva nakupa. To je prostovoljna promocijska storitev, ki jo ponuja družba Brother za naprave, kupljene na področju Republike Slovenije, in je predmet obvezne registracije izdelka.

3) Storitve

Ta registracija razširja splošno garancijo družbe Brother in zagotavlja dve vrsti garancijskih storitev glede na izdelek, ki ste ga kupili.

Popravilo na uporabnikovi lokaciji (On-Site) - za poslovne naprave:

 • Ta storitev bo nadomestila običajno Brotherjevo garancijo  za določen Brotherjev izdelek. Podaljšanje garancije vključuje popravilo poškodovane strojne opreme, kar je omenjeno v običajni Brotherjevi garanciji, na kupčevem naslovu v obdobju treh let od datuma nakupa. Lokalizacija in popravilo okvar sta omejena na registriran in vpisan Brotherjev izdelek. Izrecno izključena je lokalizacija in popravilo okvar na povezanih sistemih.
 • V primeru slabega delovanja se mora kupec obrniti na pooblaščen Brotherjev servis, ki je naveden v garancijskem listu oziroma na spletni strani https://www.brother.si/support/service-partners. Če odstranitev pomanjkljivosti po prvih ocenah ni mogoča, bo Brother predlagal popravilo na kraju samem ali zamenjavo. Odločitev za popravilo ali zamenjavo bo sprejel Brother. Zamenjani rezervni deli ali izdelki bodo prešli v last družbe Brother.
 • Telefonski odzivi bodo izpeljani nemudoma, z morebitnim nadaljnjim povpraševanjem v primernem času. Pod pogojem, da je kupec znotraj dosega, bo obisk na kraju samem s predhodnim dogovorom izveden v 24 urah, če se kupec nahaja znotraj pooblaščenega Brotherjevega servisa, ali v 48 urah zunaj tega območja. Brother za te ugodnosti ne daje zagotovila.
 • Garancija na kraju samem velja le znotraj države, kjer je bil kupljen Brotherjev izdelek.
 • Kupec pusti Brotherju čas, potreben za popravilo. Če kupec to odkloni, Brother ni dolžen opravljati garancijskih storitev. Storitve, ki niso vključene v okvir tega dogovora, so: čiščenje izdelka, potrošni material in deli, ki se naravno obrabijo. Brotherjevo pooblaščeno servisno osebje bo popravilo le tiste okvare, ki jih pokriva običajna Brotherjeva garancija.

Popravilo z dostavo na servis (RTB, Return-to-base) - za domače uporabnike:

 • Storitev vključuje prevzem in vračilo strojne opreme, ki je navedena v običajni Brotherjevi garanciji. To vključuje tudi popravilo okvare v Brotherjevi pooblaščeni servisni enoti v času treh let od datuma nakupa strojne opreme. Lokalizacija in popravilo kakršnih koli okvar sta omejena na določen vpisan Brotherjev izdelek. Izrecno sta izključena lokalizacija in popravilo okvar na povezanih sistemih.
 • V primeru slabega delovanja se mora kupec obrniti na pooblaščen Brotherjev servis in prijaviti okvaro. Če odstranitev pomanjkljivosti po prvih ocenah ni mogoča, bo Brother predlagal prevzem strojne opreme v servis.
 • Sporazum o storitvah vključuje brezplačen prevzem okvarjene strojne opreme v servis, medtem ko stroške pošiljanja v Brotherjev pooblaščen servis za popravilo in vračilo popravljene strojne opreme prevzame kupec. Brotherjevo pooblaščeno servisno osebje bo popravilo le okvare, ki jih krije običajna Brother garancija. Če popravilo okvarjene naprave nikakor ne pride v poštev, ima Brother možnost zamenjave okvarjene strojne opreme z novo. Odločitev za popravilo ali zamenjavo bo sprejel Brother. Zamenjani rezervni deli ali izdelki bodo prešli v Brotherjevo last. Storitve, ki niso vključene v okvir tega dogovora, so: potrošni material oz. deli, ki se naravno obrabijo, čiščenje izdelka, namestitev strojne in/ali programske opreme ali konfiguracija.
 • Kupec pusti Brotherju čas, potreben za odstranitev pomanjkljivosti. Če kupec to odkloni, Brother ni dolžen opravljati podaljšanih garancijskih storitev. Brother je odgovoren za okvare ali pomanjkljivosti v kakovosti, ki so izrecno zajamčene.

4) Omejitev odgovornosti

Ta garancija izrecno izključuje naslednje postavke in naloge:

 • Izdelke potrošnega materiala;
 • Lastnosti in funkcije programov, ki niso last družbe Brother;
 • Periodično vzdrževanje in popravilo oziroma zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
 • Poškodbe izdelka ali okvare, ki zmanjšujejo kakovost tiskanja z uporabo potrošnih materialov, katerih kakovost je zunaj našega nadzora;
 • Škodo, ki izhaja iz katere koli zlorabe ali napačne uporabe izdelka. Uporaba izdelka mora biti v skladu z opisom v Navodilih za uporabo;
 • Kakršno koli okvaro, nastalo zaradi neskladnosti z navodili podjetja Brother oziroma s postopki pravilnega vzdrževanja;
 • Namestitev ali uporabo izdelka na način, ki ni v skladu z varnostnimi in pravnimi standardi v državi, kjer se uporablja;
 • Škodo, ki je nastala kot posledica posega nepooblaščenega servisnega osebja ali samega uporabnika;
 • Škodo pri prevozu, povzročeno zaradi nepravilne embalaže (priporočamo, da obdržite originalno embalažo za morebitno prevažanje proizvoda);
 • Naključno škodo in poškodbo zaradi udara strele, vode, ognja, nepravilnega prezračevanja ali kakršnih koli nerazumnih vzrokov, katere družba Brother ne more nadzirati;
 • Brother ni odgovoren za izgubo podatkov. Povračilo za finančno izgubo, npr. pri zastoju proizvodnje, je omejeno na vrednost cene nakupa vpisanega izdelka. Vse ostale obveze so izrecno izključene iz skupnega sporazuma.

5) Stroški

Pri izvajanju popravila v garancijskem obdobju družba Brother pokriva vse stroške, nastale na tej podlagi, zlasti stroški izvedbe dela na popravilo, potrebnih rezervnih delov za pravilno delovanje izdelka, kot tudi prevoz izdelka v delavnico in iz delavnice - odvisno od vrste garancije, ki jo izvaja pooblaščeni servisni partner družbe Brother.

6) Zahtevek za garancijsko popravilo

Garancija se lahko uveljavlja samo s predložitvijo izvirnega dokazila o nakupu izdelka. Triletna garancija proizvajalca na izdelek je prostovoljna storitev družbe Brother, ki velja, če je kupec napravo registriral v roku 60 dni po nakupu in če naprava še ni dosegla konca življenjske dobe, ki velja kot končni garancijski rok.

7) Prenosljivost

Ta garancija ni prenosljiva na drugo osebo.

8) Splošni pogoji

Ta garancija ne vpliva na zakonske pravice potrošnika v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni in pravicami potrošnikov proti podjetju, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe.

9) Uveljavljanje pristojnosti

Za uveljavljanje pristojnosti je določeno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

10) Spremembe in dopolnitve

Vse spremembe in dopolnitve morajo biti v pisni obliki.

Dunaj, 11. 1. 2014