Sporočilo predsednika Brother 

Doseganje trajnostne družbe 


Globalni trend v smeri trajnostnega razvoja

Septembra 2015 je bila na vrhu Združenih narodov sprejeta Agenda za trajnostni razvoj 2030. Agenda določa Cilje trajnostnega razvoja od leta 2016 do 2030 (v idealnih svetovnih okoliščinah), kako naj bi ves svet stopil na pot trajnostnega razvoja. Razvojni cilji zahtevajo ukrepe za spopadanje s poslabšanjem okoljske problematike, kot so globalno segrevanje, onesnaženje in izguba biotske raznovrstnosti.

 

Zavezanost k aktivnemu in stalnemu prizadevanju

Globalna listina skupine Brother ("Globalna listina") iz leta 1999 zagotavlja podlago vsem dejavnostim skupine Brother na svetovnem trgu. V tej listini se skupina Brother zavezuje, da bo aktivno pomagala družbi dosegati trajnostni razvoj s pomočjo aktivnega in nenehnega upoštevanja vpliva vseh vidikov poslovanja na okolje. Leta 2010 je skupina Brother oblikovala slogan "Brother Earth", pod katerim si pospešeno prizadeva izpolnjevati zastavljene cilje, vključno z ohranjanjem biotske raznovrstnosti z delničarji, ki temelji na enotnem sporočilu "Delamo z vami za boljše okolje."


Rezultati okoljskega akcijskega načrta 2015 skupine Brother (2011–2015)

Opredelili smo pomembna vprašanja in določili ambiciozne cilje v okviru rezultatov Okoljskega akcijskega načrta skupine Brother (2011–2015). Aktivno smo pridobivali okoljske certifikate v ključnih državah, razkrivali okoljske informacije o novih izdelkih in se nenehno prilagajali novim zakonom in drugim predpisom, sprejetih v različnih regijah. Varujemo ekosisteme gozdov in oceanov na več kot 100 lokacijah po vsem svetu, kar vključuje 43 objektov skupine Brother. Glede zmanjšanja izpustov CO2 je  proizvodnja zunaj Japonske dosegla vmesne cilje za fiskalno leto 2020 (1. april 2020–31. marec 2021) in začeli aktivno delovati na področjih 1, 2 in 3. Stalen napredek je posledica sodelovanja z delničarji.

 

Zagotavljanje dolge in uspešne prihodnosti

Marca 2016 je skupina Brother oblikovala Vmesno poslovno strategijo "CS B2018", ki je načrt za doseganje srednje- in dolgoročne poslovne vizije Global Vision 21. in ki temelji na Globalni listini skupine Brother. Okrepili bomo svoja prizadevanja za izpolnitev Okoljskega akcijskega načrta skupine Brother 2018 (2016–2018) (smernice okoljske dejavnosti za CS B2018), da bi še dodatno povečali vrednost Brotherja kot blagovne znamke, ki ji kupci lahko zaupajo. Želimo biti podjetje z dolgo, uspešno prihodnostjo, katerega zaposleni so nanj resnično ponosni.

Brother Industries, Ltd.
Izvršni direktor in predsednik
Toshikazu Koike

Družbena in etična politika

Brother je ponosen na svoje poštene in ugledne delovne prakse, ki temeljijo na zaupanju in integriteti. Naša etična politika in interna Globalna listina skupine Brother upravljata naše odnose z zainteresiranimi stranmi, da bi si zagotovili globalno usklajenost naših odločitev, dejanj in vedenja ter se držali svojega načela "Na vaši strani" pri vsem, kar počnemo.

Preberite celo Družbeno in etično izjavo

Okoljska politika

Brother si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv na okolje in povečati trajnost poslovanja. Vpliv na okolje je upoštevan v vsaki fazi življenjskega cikla izdelka, od zasnove, razvoja in proizvodnje do uporabe, odlaganja in recikliranja.

Preberite celo Okoljsko politiko